Marleen Veenstra

Mijn naam is Marleen Veenstra en in 1999 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Sinds 2010 ben ik werkzaam als bekkenfysiotherapeut in het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum Leeuwarden en sinds 2017 combineer ik dit met één dag per week bij Maatschap Fysiotherapeuten Bolsward. Van 1999 tot 2010 was ik werkzaam als algemeen fysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut in het Medische Centrum Leeuwarden en in een particuliere praktijk in Leeuwarden. Ik heb ervoor gekozen om me verder te specialiseren omdat klachten in het bekken- en bekkenbodemgebied veel invloed hebben op iemands sociaal functioneren. Het verliezen van bijvoorbeeld urine of ontlasting kan veel beperkingen en onzekerheid geven. Hier niks aan doen, lost het probleem vaak niet op. Klachten nemen eerder toe als er geen aandacht aan wordt besteed. Ook de seksuologie neemt een belangrijke plaats in binnen de bekkenfysiotherapie. Hier heb ik mij verder in gespecialiseerd zodat de ik de aantekening Seksuologie NVVS heb en aangesloten ben bij het Seksuologie Platform Friesland.

Mensen meer inzicht in hun klachten geven, de relatie met de bekkenbodemspier duidelijk krijgen, en mensen adviezen geven en oefeningen aanleren zodat hun klachten kunnen afnemen is mijns inziens een verrijking. De kwaliteit van leven wordt hier stukken beter van en als mijn kennis hieraan kan bijdragen, dan doe ik dat graag.

BIG-registratienummer:

49050237304