Maatschap Fysiotherapeuten Bolsward heeft huisregels. Mocht je problemen of onduidelijkheden ervaren, dan kun je je beroepen op de klachtenregeling.

Huisregels

De afspraken ontvang je in de MijnZorgApp en in de mail. Als je de behandeling meer dan 24 uur van tevoren annuleert komt de behandeling te vervallen en worden er geen kosten in rekening gebracht. Lees de polisvoorwaarden van je ziektekostenverzekering om te bepalen of de behandelingen worden vergoed. De persoonlijke en medische gegevens worden in het belang van de behandeling door je fysiotherapeut in het elektronisch dossier vastgelegd. De Wet op de Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing en is privacy gewaarborgd.

Klachtenregeling

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet je de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

Meer informatie

Telefoon: 033 – 467 29 00
E-mail: klachtenregeling@kngf

Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kun je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ lees je hoe je een geschil kunt voorleggen.

kngf.nl