Voorkomen is altijd beter dan genezen.

In de eerste plaats richt de bedrijfsfysiotherapeut zich op preventie van aandoeningen aan het bewegingssysteem. Door de organisatie van arbeid zorgvuldig te beoordelen en werkplekken aan een grondige analyse te onderwerpen. Op basis hiervan kan de bedrijfsfysiotherapeut tot een optimale inrichting van de werksituatie en een structurele verbetering van het werkklimaat komen. Ook besteed de bedrijfsfysiotherapeut veel aandacht aan de werknemer zelf. Advies met betrekking tot de juiste werkhouding en lichaamsbeweging speelt een belangrijke rol in het voorkomen van fysieke klachten.

Bij bestaande gezondheidsproblemen wordt op zoek gegaan naar de aard en oorzaak van de problemen en komt de bedrijfsfysiotherapeut daaruit tot gericht advies om de klachten te verminderen en te herstellen. Ook hier geldt dat de inrichting van het werk en de manier waarop de werknemer zijn werk verricht vloeiend samen moeten gaan. Als de werknemer al even met klachten thuis zit begeleidt de bedrijfsfysiotherapeut organisatie en individu bij herstel en bij een zorgvuldige re-integratie.

In onze praktijk zijn de volgende therapeuten gespecialiseerd in bedrijfsfysiotherapie:

  • Coco Haveman

Volg de Fysiopraktijk    

Copyright Fysiotherapie Bolsward 2021