Maatschap Fysiotherapeuten Bolsward heeft huisregels. Mocht u problemen of onduidelijkheden ervaren, dan kunt u zich beroepen op de klachtenregeling.

Huisregels

Uw afspraken worden genoteerd op een afsprakenkaartje. Indien u 24 uur van tevoren afzegt komt de behandeling te vervallen. Lees de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering om te bepalen of de behandelingen worden vergoed. De persoonlijke en medische gegevens worden in het belang van de behandeling door uw fysiotherapeut in het elektronisch dossier vastgelegd. De Wet op de Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing en is privacy gewaarborgd.

Klachtenregeling

Bij problemen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw behandelend fysiotherapeut. Een brochure over de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vindt u bij de folders in de wachtkamer.

Volg de Fysiopraktijk    

Copyright Fysiotherapie Bolsward 2021