Vergoeding en verzekeringen voor de fysiotherapie

U hebt recht op een vergoeding voor fysiotherapie, als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Kinderen jonger dan 18 jaar hebben nog steeds recht op een aantal behandelingen uit de basisverzekering
  • Patiënten met een chronische indicatie (dat wil zeggen alleen patiënten met een chronische indicatie welke voorkomt op de ‘chronische lijst van Borst’) kunnen vanaf de 21ste behandeling aanspraak maken op de basisverzekering. Voor de eerste 20 behandelingen is dus een aanvullende verzekering vereist

De verschillende ziektekostenverzekeraars hebben allemaal een aantal aanvullende verzekeringen waarin de behandelingen fysiotherapie geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Wanneer u bij de eerste behandeling uw verzekeringspolis meeneemt kunnen wij u vertellen hoeveel behandelingen worden vergoed. Ook kunt u op www.defysiotherapeut.com de aanbevolen polissen bekijken.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U kunt zich direct melden bij de fysiotherapeut en u heeft geen verwijsbrief nodig van een arts. Dit heet directe toegankelijkheid fysiotherapie. Doordat u niet meer via de (huis)arts doorverwezen hoeft te worden (dit mag natuurlijk nog wel), zal dit meer recht doen aan uw inzicht in de klacht alsmede aan de kennis van de fysiotherapeut, de specialist in beweging.

Screening

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan zal de fysiotherapeut eerst kort de klachten met u doornemen: oftewel een screening uitvoering. Daarbij stelt de fysiotherapeut vast of u bij hem wel aan het juiste adres bent. Het kan voorkomen dat de fysiotherapeut tijdens de screening zaken opmerkt welke niet door hem behandeld kunnen worden, of welke er anders uitzien, dan de fysiotherapeut gewend is. In dat geval zal hij u adviseren om toch even langs de huisarts te gaan. Wanneer u wel behandeld kunt worden dan kunt u vrijwel onmiddellijk met de fysiotherapeut aan uw herstel gaan werken.
De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. Daarvoor hebben zij extra scholing gevolgd. Zij zijn dus goed voorbereid om direct vast te stellen of u normaal gesproken baat kunt hebben bij fysiotherapie. Verder zullen wij uw huisarts blijven informeren zodat de huisarts op de hoogte blijft van uw gezondheidssituatie.

Volg de Fysiopraktijk    

Copyright Fysiotherapie Bolsward 2021