Bewegingsprogramma voor mensen met chronische of herhalende rugklachten.

Een van de belangrijkste oorzaken van veel aandoeningen is bewegingsarmoede. Ook veel rugklachten worden hierdoor veroorzaakt. Te weinig (intensieve) beweging leidt op den duur tot een minder belastbaar lichaam.

Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar over een periode van jaren. Omgekeerd kan het lichaam ook niet van de ene op de andere dag veel meer belast worden. Allerlei lichaamsstructuren, zoals pezen, kraakbeen en banden kunnen zich slechts langzaam aanpassen aan een hogere belasting. Daarom duurt de Rugtriatlon, wanneer er sprake is van inactiviteit, in principe één heel jaar. Veruit de meeste deelnemers zullen met een belastbaarder lichaam en minder pijn beloond worden.

Naast klachten door te weinig bewegen, worden rugklachten ook regelmatig veroorzaakt door onvoldoende stabiliteit. De controle van de kleine spieren in de onderrug is dan onvoldoende. Als dit bij u het geval is, zal een deel van het oefenprogramma zich ook richten op het trainen van deze spieren.

De Rugtriatlon heeft meerdere doelen. Welk doel het belangrijkste is verschilt per persoon.

Doelen

 • Een rug die meer belasting aankan.
 • Opheffen of het verminderen van aanwezige rugklachten.
 • Voorkomen van steeds terugkerende rugklachten
 • Fitter voelen door een aangepaste levensstijl.
 • Minder angst voor bewegen en belasten.
 • Minder ziekteverzuim door rugklachten.

Vroeger

Tot voor kort geloofde de medische wereld dat aan rugklachten altijd een blessure ten grondslag lag. Een blessure van de kleine gewrichtjes tussen de wervels , van de tussenwervelschijf of van andere structuren van de wervelkolom. Iets was er kapot, overrekt of gescheurd. Uiteraard werd met name ingezet op het ontlasten van de rug. De kapotte rug had immers rust nodig om te herstellen. Regelmatig werd geadviseerd, ook door specialisten, om 2 tot 3 weken bedrust te houden. Veel mensen met rugklachten werd geadviseerd om met sporten te stoppen.

Tegenwoordig

Door vele onderzoeken naar rugklachten en de beste wijze van behandeling, is steeds duidelijker geworden dat bij ruim 80% van de rugklachten er geen specifieke diagnose gesteld kan worden. Natuurlijk is er wat aan de hand, er zijn immers rugklachten, maar er is geen sprake van een blessure. Om deze lage rugklachten te verhelpen c.q. te voorkomen is het van belang om de veroorzakers van de klacht aan te pakken, je kunt immers geen blessure behandelen die je niet kunt vaststellen.

Veroorzakers van lage rugklachten kunnen zijn:

 • Een slecht belastbare rug door een zittend leven (inactiviteit).
 • Geen optimale samenwerking tussen de spiertjes in de onderrug
 • Overbelastende factoren in werk en/of privé.
 • Een slechte houding.
 • Psychische overbelasting.

Het is dus van groot belang om te achterhalen waar de belangrijkste oorzaak zit van iemands rugklachten. In heel veel gevallen is het zo dat de belastbaarheid van het lichaam (en de rug) door onze levensstijl te wensen overlaat. We bewegen en belasten ons lichaam vaak onvoldoende of te eenzijdig.

In z’n algemeenheid kun je zeggen dat rugklachten ontstaan als de belastbaarheid van de rug lager is dan de belasting die de rug te verwerken krijgt.

De klachten ontstaan vaak in een korte tijd, maar ze ontstaan vaak na een langere periode waarin het evenwicht tussen de dagelijkse belasting enerzijds en de belastbaarheid van de rug anderzijds niet meer in evenwicht is.

Vergoeding

Zorgverzekering De Friesland: een eigen bijdrage afhankelijk van uw aanvullende verzekering, voor de rest volledig vergoed.

Overige zorgverzekeraars: Afhankelijk van uw aanvullende verzekering; informeer bij uw zorgverzekeraar.

U kunt ook op contributiebasis deelnemen aan dit programma. Kosten: 45 euro per maand, voor één maal per week trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Volg de Fysiopraktijk    

Copyright Fysiotherapie Bolsward 2021